Geen producten (0)

 

Blijf op de hoogte!

Privacy en cookies

Persoonlijke gegevens

Als u persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer) aan ons verstrekt, worden deze opgeslagen in een bestand.  Verantwoordelijk voor dit bestand is Mastenbroek Vleeswaren vof te Epe.

Wij behandelen uw gegevens uiterst zorgvuldig. Zij kunnen beschikbaar worden gesteld aan onze zusterbedrijven voor de hierna vermelde doeleinden, maar worden verder niet aan derden verstrekt ten behoeve van marketing doeleinden. 

Wij gebruiken uw gegevens om de producten en diensten die wij aanbieden nog beter af te kunnen stemmen op uw belangstelling. Indien u informatie over ons bedrijf en onze (nieuwe) producten en diensten of acties wilt ontvangen en indien u belangstelling heeft voor persoonlijke aanbiedingen, kunt u dit aangeven door het daarvoor bestemde keuzevakje aan te klikken. U kunt dan aanbiedingen of product informatie van ons of onze zustermaatschappijen ontvangen via e-mail .

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd door middel van de huidige gebruikelijke technieken.

Derde partij die het gebruik van de website analyseren is Google Analytics. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

U kunt uw gegevens op de volgende wijze inzien en aanpassen: ga naar www.rookworst.eu, kies "Inloggenn", login en kies voor wijzigen gegevens. Op uw verzoek kunnen uw gegevens ook verwijderd of gecorrigeerd worden, neem daarvoor contact op met Consumentenservice via webshop@rookworst.eu of 0578 - 614 944.

 
Cookies

Wanneer u deze website bezoekt maken wij gebruik van zogenaamde “session cookies” om bepaalde informatie op te slaan met betrekking tot uw bezoek aan deze website. Wij verzamelen deze informatie om uw bezoek aan de volgende pagina’s op onze website te vergemakkelijken. Aan het einde van uw bezoek aan onze website worden de “session cookies” verwijderd. Wij maken ook gebruik van “cookies” om bezoekers die zich eerder hebben aangemeld bij een volgend bezoek van onze website te herkennen en daardoor hun toegang tot de site of een van onze andere sites te vergemakkelijken.

Cookies zijn stukjes software die wij naar uw Internet browser sturen. Deze Internet browser slaat de cookie op de harde schijf van uw computer op. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u cookies ontvangt of dat cookies worden geweigerd. Raadpleeg de helpfunctie van uw Internet browser hoe u dit kunt doen en hoe u oude cookies kunt verwijderen.

Ook registreren wij door middel van een statistisch programma hoe vaak en hoe lang de website wordt bezocht en welke pagina’s en welke onderdelen van die pagina’s worden bekeken. Wij gebruiken deze informatie om het gebruik van onze website te analyseren en om de site en de producten en diensten die wij aanbieden nog beter af te kunnen stemmen op uw belangstelling.

 

Disclaimer

De informatie die wordt aangeboden op deze site is met grote zorg samengesteld. De informatie is echter voor algemeen gebruik. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook, als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze site of site waarop deze site naar verwezen wordt. Wij streven er naar deze site permanent beschikbaar te hebben. Voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van deze site wijzen wij iedere aansprakelijkheid af.

Facebook Twitter Googleplus Pinterest